Polityka Prywatności

Twoja prywatność jest dla mnie ważna. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniam, jakie dane osobowe zbieram od moich użytkowników i w jaki sposób je wykorzystuję. Zachęcam do uważnego przeczytania tych warunków przed podaniem swoich danych osobowych na tej stronie. Osoby powyżej trzynastego roku życia mogą zarejestrować się w serwisie https://uep.edu.pl jako użytkownicy bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów, a w przypadku dzieci poniżej trzynastego roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych. W żadnym wypadku dane dotyczące sytuacji zawodowej, ekonomicznej lub prywatności innych członków rodziny nie będą zbierane od osób niepełnoletnich bez ich zgody.jeśli masz mniej niż trzynaście lat i wszedłeś na tę stronę bez powiadomienia rodziców, nie powinieneś rejestrować się jako użytkownik.ta strona szanuje i dba o dane osobowe użytkowników. Jako użytkownik powinieneś wiedzieć, że Twoje prawa są gwarantowane.Starałem się stworzyć bezpieczną i wiarygodną przestrzeń, dlatego chcę podzielić się moimi zasadami dotyczącymi Twojej prywatności:

 • Nigdy nie pytam o dane osobowe, chyba że jest to naprawdę konieczne, aby zapewnić Ci usługi, których ode mnie wymagasz
 • Nigdy nie udostępniam nikomu danych osobowych moich użytkowników, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zgodne z prawem lub za Twoją wyraźną zgodą.
 • Nigdy nie udostępniam nikomu Twoich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zgodne z prawem lub za Twoją wyraźną zgodą.
 • Nigdy nie wykorzystuję Twoich danych osobowych do celów innych niż te wyrażone w niniejszej polityce prywatności.

Należy ostrzec, że niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom w zależności od wymogów legislacyjnych lub samoregulacyjnych, dlatego zaleca się użytkownikom okresowe jej odwiedzanie. Będzie ona miała zastosowanie w przypadku, gdy użytkownicy zdecydują się wypełnić którykolwiek z formularzy kontaktowych, w których gromadzone są dane osobowe.

uep.edu.pl dostosował tę stronę do wymogów Ustawy Organicznej 15/1999, z dnia 13 grudnia, o Ochronie Danych Osobowych (LOPD) oraz Dekretu Królewskiego 1720/2007, z dnia 21 grudnia, znanego jako Rozporządzenie o rozwoju LOPD. Jest również zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RGPD), a także z ustawą 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE lub LSSI).

Odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych

 • Nazwa komercyjna: uep.edu.pl
 • Email: info@uep.edu.pl
 • Działalność: Afiliacja usług i produktów stron trzecich

Dla celów przepisów wyżej wymienionego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, dane osobowe, które prześlesz mi za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej, będą traktowane jako dane "użytkowników strony internetowej i abonentów".

Do przetwarzania danych moich użytkowników stosuję wszelkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa przewidziane w obowiązujących przepisach.

Zasady, które będę stosować w odniesieniu do Twoich danych osobowych

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych będę stosować następujące zasady, które są zgodne z wymogami nowego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych:

 • Zasada legalności, uczciwości i przejrzystości: Zawsze będę wymagać Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, o których poinformuję Cię z wyprzedzeniem, z zachowaniem absolutnej przejrzystości.
 • Zasada minimalizacji danych: Będę żądać tylko tych danych, które są ściśle niezbędne w związku z celami, dla których ich potrzebuję. Tak mało jak to możliwe.
 • Zasada ograniczenia okresu przechowywania: dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów przetwarzania, w zależności od celu, poinformuję Cię o odpowiednim okresie przechowywania, w przypadku subskrypcji, będę okresowo przeglądać moje listy i usuwać rekordy nieaktywne przez znaczny czas.
 • Zasada integralności i poufności: Państwa dane będą przetwarzane w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych oraz zagwarantować poufność. Powinieneś wiedzieć, że podejmuję wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych moich użytkowników przez osoby trzecie.

Jak uzyskałem Twoje dane?

Dane osobowe, które przetwarzam na uep.edu.pl pochodzą z:

 • Formularz kontaktowy
 • Komentarze na blogu

Jakie masz prawa, gdy przekazujesz mi swoje dane?

Każda osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy uep.edu.pl przetwarza dotyczące mnie dane osobowe.

Osoby zainteresowane mają prawo do:

 • Zażądać dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą
 • Zażądaj jej sprostowania lub usunięcia
 • Zażądaj ograniczenia ich przetwarzani
 • Zażądaj ograniczenia ich przetwarzania
 • Zażądaj ograniczenia ich przetwarzania
 • Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Zapytaj o możliwość przenoszenia danych
 • Zapytaj o możliwość przenoszenia danych

Zainteresowane strony mogą dostępnić swoje dane osobowe, jak również zażądać poprawienia nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, zażądać ich usunięcia, gdy, między innymi, dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. W pewnych okolicznościach osoby zainteresowane mogą zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych, w takim przypadku będę je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

W pewnych okolicznościach i z powodów związanych z ich szczególną sytuacją, zainteresowane strony mogą złożyć wniosek o przetwarzanie ich danych. uep.edu.pl zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych, uzasadnionych powodów lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do otrzymania dotyczących Cię danych osobowych, które mi udostępniłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, oraz do przekazania ich innemu administratorowi danych, gdy:

 • Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
 • Dane zostały dostarczone przez osobę, której dane dotyczą
 • Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych, będą Państwo mieli prawo do tego, by dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od administratora danych do administratora danych, o ile jest to technicznie wykonalne.

Podmioty danych będą miały również prawo do skutecznej ochrony sądowej oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w tym przypadku do hiszpańskiej agencji ochrony danych, jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza rozporządzenie.

W jakim celu przetwarzam Twoje dane osobowe?

Kiedy użytkownik łączy się z tą stroną internetową, na przykład w celu skomentowania postu, wysłania wiadomości e-mail do właściciela, subskrypcji lub zawarcia umowy, przekazuje dane osobowe, za które odpowiada uep.edu.pl. Informacje te mogą obejmować dane osobowe, takie jak adres IP, imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje. Podając te informacje, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, zarządzanie i przechowywanie swoich danych przez https://uep.edu.pl wyłącznie w sposób opisany w Informacji prawnej i niniejszej Polityce prywatności.

Na stronie uep.edu.pl istnieją różne systemy pozyskiwania danych osobowych i w każdym systemie pozyskiwania danych (formularzach) przetwarzam informacje przekazane mi przez zainteresowane osoby w następującym celu:

  • Formularz kontaktowy: Proszę o podanie następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, adres e-mail, aby odpowiedzieć na potrzeby użytkowników strony https://uep.edu.pl. Na przykład, mogę użyć tych danych, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę i odpowiedzieć na pytania, skargi, komentarze lub wątpliwości, które możesz mieć w odniesieniu do informacji zawartych na stronie internetowej, usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej, przetwarzania Twoich danych osobowych, pytania dotyczące tekstów prawnych zawartych na stronie internetowej, jak również wszelkie inne pytania, które możesz mieć i które nie są przedmiotem warunków zatrudnienia.
   • Informuję, że podane przez Ciebie dane będą znajdowały się na serwerach BANAHOSTING (dostawca uep.edu.pl) USA.

.

  • Formularz rejestracyjny dla komentarzy na blogu: Aby komentować wpisy na blogu https://uep.edu.pl użytkownik musi się zarejestrować poprzez ten formularz. W tym przypadku, proszę o następujące dane osobowe: Imię, E-mail, Po zarejestrowaniu, użytkownik może zrobić tyle komentarzy, ile chcesz i dać odpowiedź na powyższe.
   • Informuję, że podane przez Ciebie dane będą znajdowały się na serwerach BANAHOSTING (dostawca uep.edu.pl) USA.

Istnieją inne cele, dla których przetwarzam Twoje dane osobowe:

 • W celu zapewnienia zgodności z warunkami użytkowania i obowiązującym prawem. Może to obejmować rozwój narzędzi i algorytmów, które pomagają tej stronie zapewnić poufność gromadzonych przez nią danych osobowych.
 • W celu wspierania i ulepszania usług oferowanych przez tę witrynę.
 • Gromadzi również inne dane nieidentyfikujące, uzyskane za pomocą niektórych plików cookie, które są pobierane na komputer użytkownika podczas przeglądania tej witryny, które szczegółowo opisuję w polityce cookies.
 • Aby zarządzać sieciami społecznościowymi. uep.edu.pl może być obecny w sieciach społecznościowych. Przetwarzanie danych, które jest przeprowadzane z osób, które stają się zwolennikami w sieciach społecznościowych oficjalnych stron https://uep.edu.pl, będzie regulowane przez niniejszy rozdział. Jak również przez te warunki użytkowania, politykę prywatności i przepisy dostępu, które należą do sieci społecznej, która ma zastosowanie w każdym przypadku i wcześniej zaakceptowane przez użytkownika uep.edu.pl. Będzie on przetwarzał Twoje dane w celu prawidłowego zarządzania swoją obecnością w sieci społecznościowej, informowania o działaniach, produktach lub usługach uep.edu.pl, jak również w każdym innym celu, na który pozwalają przepisy sieci społecznościowych. W żadnym wypadku nie będę korzystać z profili zwolenników w sieciach społecznościowych do wysyłania reklam indywidualnie.

Zgodnie z przepisami europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 2016/679, uep.edu.pl z adresem przy będzie odpowiedzialny za przetwarzanie danych odpowiadających Użytkownikom strony internetowej oraz subskrybentom.

uep.edu.pl, nie sprzedaje, nie wypożycza i nie przekazuje danych osobowych, które mogą zidentyfikować użytkownika, ani nie będzie tego robić w przyszłości, osobom trzecim bez uprzedniej zgody. Jednak w niektórych przypadkach może mieć miejsce współpraca z innymi specjalistami. W takich przypadkach użytkownicy będą proszeni o zgodę, informując ich o tożsamości osoby współpracującej i celu współpracy. Będzie ona zawsze przeprowadzana z zachowaniem najsurowszych standardów bezpieczeństwa.

Legitymacja przetwarzania Twoich danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: zgoda.

Kontakt lub komentarze na tej stronie wymagają zgody z niniejszą polityką prywatności.

Perspektywiczna lub komercyjna oferta produktów i usług opiera się na zgodzie, o którą zostałeś poproszony, przy czym wycofanie tej zgody w żadnym wypadku nie warunkuje realizacji umowy abonamentowej.

Kategorie danych

Kategoriami przetwarzanych danych są dane identyfikacyjne.

Nie są przetwarzane żadne kategorie danych szczególnie chronionych.

Jak długo będę przechowywać Twoje dane?

Podane dane osobowe będą przechowywane:.

 • Do czasu, gdy o ich usunięcie wystąpi zainteresowana strona.

Do jakich odbiorców będą przekazywane Twoje dane?

Wiele narzędzi, których używam do zarządzania Twoimi danymi, jest zlecanych przez strony trzecie.

W celu świadczenia usług ściśle niezbędnych do rozwoju działalności, https://uep.edu.pl, udostępnia dane następującym dostawcom na odpowiednich warunkach prywatności:

Google Analytics: to usługa analizy internetowej świadczona przez Google, Inc, spółkę z Delaware, której główna siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie https://uep.edu.pl przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z https://uep.edu.pl (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Hosting: BANAHOSTING, INC, z siedzibą w Hiszpanii. Więcej informacji na stronie: http://www.banahosting.com/ (BANAHOSTING, INC). BANAHOSTING, INC przetwarza dane w celu świadczenia usług hostingowych na rzecz uep.edu.pl.

Platforma WWW: Automattic Inc, z siedzibą w USA. Więcej informacji na stronie: https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc.). Automattic Inc. przetwarza dane w celu świadczenia usług platformy internetowej na rzecz uep.edu.pl.

Przeglądanie

Podczas przeglądania strony https://uep.edu.pl mogą być gromadzone dane, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika, w tym adresy IP, położenie geograficzne (w przybliżeniu), zapis sposobu korzystania z usług i stron oraz inne dane, które nie mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Dane nieidentyfikowalne obejmują również dane związane z nawykami użytkownika w zakresie przeglądania stron internetowych za pośrednictwem usług stron trzecich. Ta strona korzysta z następujących usług analitycznych stron trzecich:

 • Google analytics

Używam tych informacji do analizowania trendów, administrowania stroną, śledzenia ruchów użytkowników na stronie oraz do zbierania informacji demograficznych o mojej bazie użytkowników jako całości.

Tajemnica danych i bezpieczeństwo

https://uep.edu.pl zobowiązuje się do wykorzystywania i przetwarzania danych, w tym danych osobowych użytkowników, z poszanowaniem ich poufności i do wykorzystywania ich zgodnie z celem tego samego, jak również do przestrzegania obowiązku ich przechowywania i dostosowania wszystkich środków w celu zapobiegania zmianom, utracie, przetwarzaniu lub nieupoważnionemu dostępowi, zgodnie z przepisami obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych.

Ta strona zawiera certyfikat SSL. Jest to protokół bezpieczeństwa, który sprawia, że Twoje dane podróżują w integralny i bezpieczny sposób, czyli transmisja danych pomiędzy serwerem a użytkownikiem sieci, a w informacji zwrotnej jest w pełni zaszyfrowana lub zaszyfrowana.

https://uep.edu.pl nie może zagwarantować całkowitej nieprzenikalności sieci internetowej, a tym samym naruszenia danych poprzez nieuczciwy dostęp do nich przez osoby trzecie.

W odniesieniu do poufności przetwarzania, uep.edu.pl zapewni, że każdy, kto jest upoważniony przez uep.edu.pl do przetwarzania danych klienta (w tym jego personel, partnerzy i dostawcy usług), będzie podlegał odpowiedniemu zobowiązaniu do zachowania poufności (czy to zobowiązanie umowne czy prawne).

W przypadku wystąpienia Incydentu Bezpieczeństwa, po uzyskaniu wiedzy o nim uep.edu.pl powiadomi Klienta bez zbędnej zwłoki i dostarczy na czas informacje związane z Incydentem Bezpieczeństwa, gdy stanie się on znany lub gdy Klient zwróci się z uzasadnioną prośbą.

Dokładność i prawdziwość danych

Jako użytkownik, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność i poprawność danych, które przekazujesz do https://uep.edu.pl zwalniając uep.edu.pl, z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

Użytkownicy gwarantują i odpowiadają w każdym przypadku za prawidłowość, ważność i autentyczność podanych danych osobowych oraz zobowiązują się do ich właściwej aktualizacji. Użytkownik zobowiązuje się do podania pełnych i prawidłowych informacji w formularzu kontaktowym lub formularzu subskrypcji.

Akceptacja i zgoda

Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptuje i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez uep.edu.pl w sposób i w celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Odwołalność

Udzielona zgoda, zarówno na przetwarzanie, jak i na przekazywanie danych zainteresowanych stron, może być w każdej chwili odwołana poprzez poinformowanie o tym uep.edu.pl w warunkach ustalonych w niniejszej Polityce w celu skorzystania z praw ARCO. Cofnięcie to w żadnym wypadku nie działa wstecz.

Zmiany w polityce prywatności

uep.edu.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych zasad w celu dostosowania ich do nowych przepisów lub orzecznictwa, jak również do praktyk stosowanych w branży. W takich przypadkach uep.edu.pl poinformuje na tej stronie o wprowadzonych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wprowadzeniem.

Maile komercyjne

Zgodnie z ustawą LSSICE, https://uep.edu.pl nie stosuje praktyk SPAM, a więc nie wysyła drogą elektroniczną komercyjnych wiadomości e-mail, które nie zostały wcześniej zamówione lub autoryzowane przez użytkownika. W związku z tym, w każdym z formularzy na stronie internetowej, użytkownik ma możliwość wyrażenia wyraźnej zgody na otrzymywanie newslettera, niezależnie od informacji handlowych, o które konkretnie prosi.

Zgodnie z postanowieniami ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, https://uep.edu.pl zobowiązuje się nie wysyłać informacji handlowych bez odpowiedniego ich zidentyfikowania.

Go up