1. Komunikat Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 30/2020 w sprawie sposobu ubiegania się przez kandydatów na pierwszy rok studiów I i II stopnia, oraz kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o miejsce w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021