Szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli akademickich

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, iż nauczyciele akademiccy będą mogli zaszczepić się przeciw COVID-19 w pierwszym etapie (grupa 1). Udział w szczepieniu jest dobrowolny i bezpłatny. Z kolei, nauczyciele akademiccy i studenci kierunków medycznych zostali zakwalifikowani do grupy priorytetowej „zero”.

W przypadku wprowadzenia możliwości koordynacji szczepień przez pracodawcę, poinformujemy o tym Państwa niezwłocznie.

Procedura szczepienia obejmuje etapy:
- Rejestracja – online: przez infolinię, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
- Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza.
- Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu.
- Powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej rejestracji.

Szczepienia będą wykonywane w:
- przychodniach (POZ),
- szpitalach,
- szpitalach rezerwowych,
- u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.

Lista punktów szczepień jest dostępna pod linkiem.


Apel o przystąpienie do programu szczepień i propagowanie udziału w szczepieniach przeciwko COVID-19 wystosowała Komisja ds. Nauki KRASP.