Ponad 100 uczniów z klas 5-6 będzie mogło uczestniczyć w nieodpłatnych zajęciach online z ekonomii, podstaw biznesu i przywództwa prowadzonych przez wykładowców akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Otrzymają indeks i możliwość wcielenia się  w role kierowników zespołów, ministrów finansów, negocjatorów, inwestorów giełdowych, szefów zarządu, czy też twórców kampanii reklamowych. Zapisy na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy trwają do 31 października 2020. Pierwsze zajęcia rozpoczną się 5 listopada. Program prowadzony jest z dużym sukcesem od 10 lat, do tej pory w siedzibie Uczelni, ze względu na epidemię w formie zdalnej.


Na wykładach, prowadzonych przez nauczycieli akademickich i praktyków biznesu, młodzież zapozna się z podstawami funkcjonowania gospodarki, zarządzania firmą i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Tworzenie pomysłów biznesowych, zarzadzanie projektem i nieruchomościami, dbanie o stronę finansową przedsięwzięć, tworzenie kampanii marketingowej, kompetencje lidera i negocjatora – umiejętności te przestaną być obce dla uczniów, którzy zechcą skorzystać z oferty Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dowiedzą się również, jaką rolę odgrywają w gospodarce podatki. Wzmocnią także swoje kompetencje w zakresie kreatywności, pracy zespołowej nad projektami i dobrego organizowania czasu na naukę.


Każde z sześciu, 90-minutowych zajęć podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną. Na koniec najlepsi uczniowie otrzymują cenne nagrody rzeczowe.


Zajęcia są odpowiedzią na wzrost znaczenia wiedzy finansowej i konieczność edukacji ekonomicznej od najmłodszych lat.


W ramach obu programów organizowane są również edukacyjne zajęcia dla rodziców prowadzone przez specjalistów z obszaru pedagogiki, psychologii, medioznawstwa i ekonomii.


Terminy zajęć: 5, 19, 26 listopada oraz 3, 10 i 17 grudnia 2020 r.


Zapisy EUD: https://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/zapisy2


PROGRAM
Dzieci
1. „Młody kierownik projektu”, Łukasz Puchalski, 5 listopada, godz. 17.30
2. „Gimnastyka umysłu, czyli jak uczyć się szybciej i osiągać lepsze efekty”, Małgorzata Floraszek, 19 listopada, godz. 17.30
3. „Zarządzanie nieruchomościami”, dr Sławomir Palicki, 26 listopada, godz. 17.30
4. „PR firmy”, dr Marcin Leszczyński, 3 grudnia, godz. 17.30
5. „Systemy podatkowe”, dr Aneta Kaczyńska, 10 grudnia, godz. 17.30
6. „Praktyka i inspiracje biznesowe na czas kryzysu”, dr hab. Marcin Gołembski, 17 grudnia, godz. 17.30

Rodzice
1. „Wychowanie do sukcesu – motywowanie dzieci”, Małgorzata Floraszek, 5 listopada, godz. 17.30
2. „Wyzwania stojące przed polską gospodarką”, prof. Piotr Banaszyk, 19 listopada, godz. 17.30
3. „Doskonalenie współpracy w rodzinie”, 26 listopada, godz. 17.30
4. „Psychologia finansowa”, dr Wojciech Świder, 3 grudnia, godz. 17.30
5. „Rozwiązywani konfliktów wśród uczniów”, Małgorzata Floraszek, 10 grudnia, godz. 17.30
6. „Manipulacja w mediach – uwarunkowania kulturowe i perswazja w reklamach”, dr Bartosz Hordecki, 17 grudnia, godz. 17.30