Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 21 września 2020 r. nadał prof. dr hab. Barbarze Jankowskiej tytuł profesora nauk społecznych.

Serdecznie gratulujemy!